OBYWATELSKIE STOWARZYSZENIE
UWŁASZCZENIOWE „WŁASNOŚĆ”

w Krakowie
KRS 0000150809, REGON: 351393370

Zarząd:
Połcik Henryk − Prezes
Wilk Jan − Z-ca Prezesa
Bielak Andrzej − Sekretarz
Zydroń Krystyna − Skarbnik
Nowakowska - Moryl Jadwiga − Członek
Kurzawiński Jerzy − Członek
Pawluś Barbara − Członek

Dyżur: pierwszy poniedziałek miesiąca; godz.16.00-18.00
Henryk Połcik
Kraków
ul. Komandosów 21 (Dom Kultury);