Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe "Własność" w Krakowie działa w ramach ogólnopolskiego pozapartyjnego ruchu obywatelskiego (OFSU) zorganizowanego dla zrealizowania Programu Powszechnego Uwłaszczenia w Polsce. Jednym ze sposobów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia jest edukacja społeczności lokalnych w zakresie szeroko rozumianych zagadnień społeczno-gospodarczych.
W ostatnim okresie nasze zaangażowanie koncentrowało się na sprawach uwłaszczenia mieszkaniami spółdzielczymi. Dokumentacja niezbędna do realizacji takiego uwłaszczenia jest dostępna na stronie uwlaszczenie.pl. W niektórych miejscowościach organizowane są dyżury stowarzyszeń.

Stowarzyszenie organizuje spotkania, seminaria i konferencje (2009,2011,2012-guns.net.pl) . Niektóre z naszych przedsięwzięć mają zasięg ogólnopolski, a nawet międzynarodowy.


Marzec 2013

DROGI WODNE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
GOSPODARKA – UWŁASZCZENIE – NAUKA
VII Konferencja gospodarczo-społeczna-GUNS'13
KRAKÓW- Marzec 2013

Więcej na stronie :http://babs.guns.net.pl/

Kontakt : e-mail