Z działalności Stowarzyszenia

March 2013

WATERWAYS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE
ECONOMY- AFFRANCHISEMENT- SCIENCE
7th Conference-GUNS’13–KRAKÓW-March 2013

More : http://babs.guns.net.pl/
June 2012

ECONOMY- AFFRANCHISEMENT- SCIENCE
WATERWAY AND FLOODS

6th Conference-GUNS’12–KRAKÓW-25 June 2012

More : http://www.guns.net.pl/

CZY JEST SZANSA NA URATOWANIE STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ?


Październik -2011
CZY NOWY RZĄD WYRAZI ZGODĘ NA BUDOWĘ STATKÓW W SZCZECINIE?
Batalia o stocznię w Szczecinie trwa nadal. Czy ,,nowa polityczna władza” będzie posiadała tak silna wolę , aby uruchomić budowę statków w Szczecinie?
Artykuł : www.henrykpolcik.nowyekran.pl

Kwiecień-2010
Rewitalizację Stoczni Szczecińskiej popiera coraz więcej Polaków m.in. z Bochni, Chicago, Częstochowy, Lublina,… podpisy poparcia złożyli mieszkańcy ponad 150 miejscowości, nie tylko z Polski.
          więcej...

Kwiecień-2010
Z listu do Z J.Almunia – Komisarza Unii Europejskiej: Oczekujemy anulowania w trybie pilnym decyzji EC (C 19/2008 - 2008-11-06) zalecającej „likwidację polskich stoczni”. Zmniejszy to straty i koszty jakie w przyszłości EC zmuszona będzie zwrócić naszym stoczniom i zakładom z nimi kooperującym.         
          więcej...

Styczeń-2010
SKARGA do Komisarza Praw Człowieka ONZ na Komisję Europejską w sprawie polskich stoczni
... Powołując się na Powszechną Deklaracje Praw Człowieka wnosimy o spowodowanie cofnięcia decyzji Komisarza UE zalecającej podział na części naszych stoczni i ich sprzedaż, co jest równoznaczne z likwidacją budowanego przez dziesięciolecia ciągu procesu wytwarzania statków oraz wnosimy o odszkodowanie od UE za straty jakie spowodowały te zalecenia.
          więcej...

April-2010
Letter to The Commissioner EC– Joaquín Almunia:
We look forward to the cancellation of the EC (C 19/2008 - 2008-11-06) decision, recommending ”the liquidation of Polish shipyards”. This will reduce the losses and costs that EC will be forced to give back in the future to our yards and plants co-operating with them.
          more...

January-2010
COMPLAINT against EUROPEAN COMMISION to United Nations High Commissioner for Human Rights – polish shipyards
… Referring to the Universal Declaration of Human Rights, we request a withdrawal of the decision of EU Commissioner recommending the division our shipyards into parts and selling them, ….We also demand compensation from the EU for the lost caused to these recommendations.
          more...


Z konferencji
„GOSPODARKA - Uwłaszczenie - Nauka - STOCZNIE”
(zorganizowanej w Krakowie-Łagiewnikach – 21.11.2009r)

     1.W programie m.in. referat : Potencjał intelektualny i wytwórczy stoczni w Szczecinie wczoraj i dziś (A. Strzeboński ):
…Pragniemy podkreślić, iż wszelkie sukcesy Naszej Stoczni były możliwe dzięki pracy doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników, cenionych w Europie i świecie….
          więcej...

    2.Fragment wypowiedzi przygotowanej na konferencję GUNS’09:Problemy prawne dotyczące prywatyzacji Stoczni w Gdyni i Szczecinie (GUNS’09-H.L.Wyszyński )
... Decyzja Pani Komisarz w tej sprawie, jest decyzją administracyjną i zgodnie ze standardami prawa Unijnego powinna podlegać kontroli sądowej co do jej zgodności z prawem unijnym, natomiast oparcie jej na wątpliwych podstawach dowodowych powinno ją czynić jako nieważną…. jak to się dzieje, że niektóre państwa mogą przeznaczać pomoc publiczną na wzmocnienie sektora bankowego i właśnie swoich stoczni a nasz Kraj nie…..

     3.List do Premiera Rządu RP w sprawie stoczni w Szczecinie (H. Połcik, A. Biela)
... Mając to na uwadze, zwracamy się do Rządu RP o wsparcie procedury rewitalizacji Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w trybie sądowego układu w upadłości, o którego otwarcie zwrócił się Zarząd SSPH S.A., w rezultacie którego Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. odkupi składniki Stoczni Szczecińskiej Nowej na warunkach identycznych, jakie zaoferowano inwestorowi katarskiemu.
          Więcej : www.guns.net.pl

Kontakt e-mail